SNIC SUPR
SIMPLER Datamanagerprojekt
Dnr:

simp2019001

Type:

SNIC SENS

Principal Investigator:

Liisa Byberg

Affiliation:

Uppsala universitet

Start Date:

2019-01-18

End Date:

2021-02-01

Primary Classification:

30211: Orthopaedics

Allocation

Abstract

Det här projektet är SIMPLER:s huvudprojekt för hantering och utdelning av data.