De ekonomiska effekterna av globalisering

Dnr:

SNIC 2016/4-80

Type:

SNAC Small

Principal Investigator:

Maria Persson

Affiliation:

Lunds universitet

Start Date:

2016-12-14

End Date:

2018-01-01

Primary Classification:

50201: Nationalekonomi

Webpage:

Allocation

Abstract

Vi vill ansöka om ett litet projekt på Lunarc. Vi arbetar med att utveckla ekonometriska metoder för att undersöka konsumtionsbeteenden. Vidare utvecklar vi ekonometriska modeller för så kallade paneldata, vilket innebär att man följer flera individer över ett flertal tidsperioder. Dessa modeller har visats mycket användbara för många olika applikationer inom nationalekonomi. För att undersöka hur bra dessa statistiska modeller funkar så utvärderas dessa ofta i olika simuleringsexperiment. På dessa grunder skulle Lunarc bereda oss möjlighet att på ett enkelt sätt genomföra simuleringsexperiment. Utöver simuleringsexperiment är vi intresserade av att applicera dessa statistiska modeller till verklig data. Då dessa ofta består att lösa relativt komplicerade optimeringsproblem, så skulle Lunarc ge oss bra resurser för att möjliggöra denna forskning.