Bachelor Project: Simon Andersson

Dnr:

SNIC 2017/3-38

Type:

SNAC Small

Principal Investigator:

Pedher Johansson

Affiliation:

Umeå universitet

Start Date:

2017-04-04

End Date:

2017-11-01

Primary Classification:

10201: Datavetenskap (= Datalogi)

Webpage:

http://www.cs.umu.se/student/examensarbeten/kandidat/

Allocation

Abstract

Studie och experiment av olika metoder för hantering av stora datamängder i Matlab, i synnerhet bildmaterial.