SNIC SUPR
ClinicalStructVar2017b
Dnr:

sens2017106

Type:

SNIC SENS

Principal Investigator:

Anna Lindstrand

Affiliation:

Karolinska Institutet

Start Date:

2017-06-09

End Date:

2021-07-01

Primary Classification:

30107: Medical Genetics

Allocation

Abstract

Lagringsutrymme behövs för data på under analys av national projekt till Anna Lindstrand för strukturella varianter.