SNIC
SUPR
SNIC SUPR
Simulering av rökspridning från brand
Dnr:

SNIC 2018/8-196

Type:

SNAC Small

Principal Investigator:

Björn Claremar

Affiliation:

Uppsala universitet

Start Date:

2018-05-23

End Date:

2019-06-01

Primary Classification:

10508: Meteorology and Atmospheric Sciences

Webpage:

Allocation

Abstract

Detta exjobb ska undersöka möjligheten att simulera rökspridning från skogsbränder med modellen FLEXPART.