SNIC SUPR
Current UPPNEX Projects

This page lists current UPPNEX projects. Use the left-side menu to view other types.

Research Areas

The area is based on the three-digit level (forskningsämnesgrupp) from Standard för svensk indelning av forskningsämnen applied to the primary classification.

Biological Sciences (1)

NGI Genomics Application Development

Max Käller, Kungliga Tekniska högskolan
2016-03-16 – 2020-09-30

Basic Medicine (3)

NGI - SNP&SEQ Production

Pontus Larsson, Uppsala universitet
2016-03-04 – 2020-09-30

NGI - Stockholm Genomics Production

Ellen Sherwood, SciLifeLab, Stockholms universitet
2016-03-08 – 2020-09-30

NGI/UGC production

Adam Ameur, Uppsala universitet
2016-03-08 – 2020-09-30

Other (2)

Note: projects using the deprecated six-digit classification codes may end up under this heading.

Leverans av genotypningsdata

Tomas Axelsson, Uppsala universitet
2017-12-01 – 2020-09-30

kompetensjämförelser, validering av resultat etc

Jessica Nordlund, Uppsala universitet
2017-12-01 – 2020-09-30